Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora w Kosakowie w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

Więcej informacji: http://gops.kosakowo.com/