W 2023 r. gmina Kosakowo kontynuuje udzielanie dotacji na wymianę pieców na paliwo stałe. Dotacja skierowana jest do mieszkańców posiadających piece na węgiel lub drewno, które przyczyniają się do emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W ramach programu, mieszkańcy gminy mogą otrzymać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła, z ograniczeniem do kwoty 2 500 złotych na wymianę pieców na kotły gazowe, olejowe, elektryczne oraz pompy ciepła.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza w gminie. Wymiana pieców zasilanych paliwami stałymi na bardziej ekologiczne i energooszczędne, pozwala na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, takich jak pyły, benzo(a)piren, dwutlenek węgla czy tlenki azotu i siarki, co z kolei wpłynie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie naszych mieszkańców.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą zapoznać się z zasadami jej przyznawania na stronie internetowej gminy, w zakładce „Ochrona środowiska” www.gminakosakowo.pl/ochrona-srodowiska, w której znajdują się szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i kryteriów oceny wniosków.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania dotacji i składania wniosków. Poprawa jakości powietrza to priorytetowa kwestia dla naszej gminy, a dotacje celowe stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców w inwestowaniu w bardziej ekologiczne źródła ciepła.