Odpowiedź na pisma w sprawie wsparcia finansowego przedszkoli niepublicznych w okresie zawieszenia zajęć.

 

Szanowni Państwo,   

Do Urzędu Gminy Kosakowo wpływa bardzo dużo pism od Państwa z prośbą o wsparcie finansowe przedszkoli niepublicznych. Podobnie o wsparcie w formie podwyższenia dotacji na każde dziecko  proszą organy prowadzące w/w przedszkola.

W imieniu Wójta uprzejmie Państwa informuję, że Gmina w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, nadal wypełniać będzie swoje ustawowe obowiązki związane z przekazywaniem dotacji. W okresie zawieszenia zajęć spowodowanych koronawirusem do końca każdego miesiąca organy prowadzące otrzymywać będą środki finansowe na każde dziecko z pominięciem warunku związanego z fizyczną obecnością ucznia w przedszkolu.

Obecnie na konta organów prowadzących placówki niepubliczne wpływa na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji tj. – 580,43 zł.

W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania dzieci niepublicznemu przedszkolu (potocznie przedszkole brało udział w konkursie) na każde dziecko zostaje przekazana dotacja w wysokości 100% podstawowej kwoty tj. – 773,91 zł.

A co z czesnym?

Najlepszym rozwiązaniem jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy organem prowadzącym i rodzicami, polegającego na obniżce wysokości czesnego do poziomu umożliwiającego finansowania niezbędnych wydatków przedszkola. Nie można zapomnieć o tym, że w dotowanych przedszkolach nauczyciele są zatrudniani na umowę o pracę i pomimo ich zamknięcia, otrzymują wynagrodzenie.

Ponadto, organy prowadzące mogą korzystać z uprawnień tarczy antykryzysowej.

z-ca wójta Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki