Uprzejmie informujemy, że uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 Rumi zamieszkali w sołectwach Dębogórze Wybudowanie i Kazimierz mogą doładować bilety elektromagnetyczne na styczeń do dnia 16 stycznia br. Na miesiąc luty doładowanie biletów rozpocznie się 20 stycznia i trwać będzie do 30 stycznia.