W poniedziałek 27 czerwca br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów i wyróżnień w ramach konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”. Nagrody przyznane zostały po raz jedenasty, a główną ideą programu jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Dwa wyróżnienia trafiły do gminy Kosakowo.

Od występu artystycznego zaczęła się tegoroczna XI Gala Finałowa Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Na scenie pojawili się Mikołaj Janas (skrzypce) oraz Bartłomiej Janas (fortepian), którzy przywitali przybyłych gości utworem „Take Five” Paula Desmonda. Kolejno na scenę wyszedł prof. Michał Kaczmarczyk, prowadzący galę, który oficjalnie otworzył wydarzenie, następnie głos zabrał prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt, który m.in. opowiadał o historii miasta i początkach administracji morskiej, składając jednocześnie gratulacje wszystkim laureatom i życząc owocnego wieczoru.

Następnie przeczytano listy gratulacyjne skierowane do laureatów plebiscytu. Wśród nich m.in. kilka słów od posłanki na Sejm Joanny Scheuring-Wielgus: „Przyjmijcie moje najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania za wzięcie udziału w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (…) gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę dalszych sukcesów”. Pogratulował też Wojciech Król, poseł na Sejm, który w liście gratulacyjnym podkreślił, że „rozwój edukacji i szkolnictwa to niezwykle ważna sprawa”. Część inauguracyjną zakończył występ finalistów programu telewizyjnego Mam Talent – Kapeli Karpati.

Po udanym występie muzycznym przyszedł czas na wręczenie certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” laureatom konkursu. Te wręczali: prof. Dariusz Rott, przewodniczący komisji konkursowej, który w przedmowie wręczenia nagród powiedział, że zapoznając się z działaniami szkół podczas wizyt audytorskich jest pod ogromnym wrażeniem, jak dobrze sobie radzą w tych trudnych czasach (pandemia, wojna na Ukrainie) placówki edukacyjne. Nagrody i certyfikaty wręczała także Grażyna Kaczmarczyk – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora konkursu. Jedno z wyróżnień trafiło do gminy Kosakowo, a z rąk kapituły konkursowej certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2021” odebrał zastępca wójta gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki.

Jest to już drugie dla gminy Kosakowo tak zacne wyróżnienie jak „Samorządowy Lider Edukacji”. Pokazuje ono, że polityka oświatowa w naszej gminie jest zrównoważoną i idącą w dobrym kierunku, ale przede wszystkim odpowiadającą na potrzeby dzisiejszej, nowoczesnej szkoły, z czego niezmiernie się cieszymy. Myślę, że to nieostanie wyróżnienie, które do nas trafiło, bo edukacja jest u nas bardzo ważna. Kładziemy i będziemy kładli duży nacisk na dobrą, profesjonalną ofertę edukacyjną w gminie Kosakowo – powiedział zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.

To jednak nie koniec emocji poniedziałkowego wieczoru i nie koniec wyróżnień, bo po kolejnym muzycznym występie, tym razem w wykonaniu kolejnego uczestnika programu Mam Talent, Samuela Mold, który zachwycił gości grą na nietypowym instrumencie – kotłach karaibskich oraz krótkiej prezentacji działań Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyszła pora na wręczenie kolejnych.

I tak obok wspomnianych już certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” do laureatów powędrowały także takie nagrody jak: Nagrody specjalne „Złote”, „Srebrne” i „Platynowe” Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” – przyznawane gminom i powiatom, które uzyskują certyfikat Fundacji odpowiednio: po raz czwarty, szósty i dziewiąty, nagrody nadzwyczajne „Lider Edukacji Praktycznej” – przyznawane dodatkowo za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej uczniów oraz nagrody nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie” –  dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które uznane zostaną przez Komisję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach, a także nagrody nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” – dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania i mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST. Kolejnymi przyznawanymi wyróżnieniami były również nagrody nadzwyczajne „Primus” – dla gmin, powiatów i samorządnych województw, które w danej edycji konkursu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych i jedna z nich trafiła do gminy Kosakowo.

Wyróżnienia uzyskane przez gminę Kosakowo to nie tylko ogólnopolska promocja gminy, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat efektywności działań Jednostek Samorządu Terytorialnego w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej. Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce daje nam wiele satysfakcji, a także możliwość prezentacji swoich osiągnięć i sukcesów podczas różnych spotkań oraz uroczystości. Uzyskane certyfikaty przyczyniają się do budowy wizerunku naszej gminy jako samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację – podkreśla Jolanta Mojsiejuk z referatu oświaty w Urzędzie Gminy Kosakowo.

Ponadto przekazano nagrody nadzwyczajne „Mecenas Wiedzy” – dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji. Na koniec przekazano Certyfikaty Edukacyjnej Doskonałości wręczone 10 najlepszym szkołom w Polsce. Zwieńczeniem gali było przekazanie wyróżnień i podziękowań dla gospodarzy uroczystości: prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, zastępcy prezydenta Arkadiusza Kraszkiewicza oraz dyrektor Filharmonii Kaszubskiej Jolanty Rożyńskiej. Wisienką na torcie był występ Kapeli Karpati.

Przypomnijmy, ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Do konkursu samorządy zgłaszają się samodzielnie. Przesyłając swoje aplikacje konkursowe (w formie specjalnej ankiety), JST prezentują własne działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie eksperckiej. W konkursie wygrywają samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Przyznany w konkursie certyfikat to forma promocji samorządu i budowania jego pozytywnego wizerunku. W ubiegłym roku po raz pierwszy taki certyfikat trafił do gminy Kosakowo.