Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO otrzymało z Portu Północnego kolejną partię 25 ton węgla. Od dnia dzisiejszego, tj. 24 stycznia nastąpi jego dystrybucja.

Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy i dokonały wpłaty, będą informowane telefonicznie o proponowanym terminie i godzinie dostawy. W pierwszej kolejności kontakt zostanie nawiązany z osobami, które najwcześniej dokonały wpłaty za węgiel.

Do tej pory, w ramach pierwszej i drugiej dostawy, rozdysponowano 251 ton węgla.

Źródło: https://pukpeko.pl/dystrybucja-wegla-dla-mieszkancow-informacja-nr-9/