Gmina Kosakowo uczestniczy w zakupie węgla dla mieszkańców organizowanego przez władze państwowe. Na zlecenie gminy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” realizuje zadanie przywozu węgla z Portu Północnego w Gdańsku oraz dystrybucji opału do mieszkańców zainteresowanych zakupem. W dniu dzisiejszym, tj. 01 grudnia otrzymaliśmy informację, iż odbiór pierwszej partii opału z magazynu portowego węgla będzie możliwy na początku przyszłego tygodnia.

PUK „PEKO” podejmie proces dystrybucji niezwłocznie po dostarczeniu pierwszej partii węgla.

Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procesu dystrybucji, informujemy o ustalonej procedurze dostawy:

  1. Do odbioru węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy złożyli wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany w urzędzie gminy oraz dokonali wpłaty za zakup węgla.
  2. PUK „PEKO” dokona załadunku, ważenia i dostawy węgla pod adres uprawnionego mieszkańca.
  3. PUK „PEKO” po dostarczeniu opału do Kosakowa, będzie telefonicznie umawiać się z osobami, które nabyły węgiel na konkretny dzień i przybliżoną godzinę przywozu.
    W pierwszej kolejności będą umawiani mieszkańcy, którzy najwcześniej dokonali wpłat do Urzędu Gminy za zakup węgla.
  4. Mając na celu jak najszybsze dostarczenie opału, Przedsiębiorstwo zapewni transport do mieszkańców w cenie 25,00zł (z podatkiem VAT) za każdy transport. Opłatę za transport należy uiścić najpóźniej w dniu planowanego przywozu opału przelewem lub w kasie PUK „PEKO” na podstawie wystawionej faktury.
  5. Przewidujemy możliwość dostawy w ciągu całego dnia, również w godzinach popołudniowych oraz w soboty.
  6. Uprawniony mieszkaniec (osoba która złożyła wniosek w gminie) będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru węgla na dokumencie wystawionym przez gminę Kosakowo.
  7. Informujemy, że węgiel przywieziony ze składu portowego będzie w stanie sypkim, nie workowany.

Źródło: https://pukpeko.pl/dystrybucja-wegla-dla-mieszkancow-informacja-nr-2/