Dziś (4 października br.) odbyło się spotkanie z przedstawicielami nowo ukonstytuowanej rady rodziców Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Wójtowie omówili wszystkie kwestie dotyczące budowy szkoły modułowej oraz sytuacji w szkole, a także kwestii lokalowych budynku kosakowskiej podstawówki, do której uczęszczają klasy trzecie szkoły pogórskiej.

Co najważniejsze, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami i ustaleniami gmina Kosakowo złożyła 8 września br. wniosek o pozwolenie na budowę – rozbudowę szkoły w Pogórzu o część modułową. Jej projekt jest już gotowy, jednak wymaga jeszcze niezbędnego dopracowania. Etap projektowania tego typu inwestycji trwa przeważnie 1,5 roku (tyle czasu potrzeba było na jego wypracowanie w przypadku przedszkola w Mostach czy Pogórzu, a ten aktualny wymaga również tej samej ścieżki inwestycyjnej). Z uwagi na pilność inwestycji szkoły modułowej w Pogórzu projektowi został nadany najwyższy priorytet, a prace nad nim są wykonywane w tempie ekspresowym, by dzieci w najszybszym możliwym terminie miały potrzebną do nauki przestrzeń. 

– Na etapie projektowania pojawiają się naturalne dla tego typu inwestycji trudności, które mogą niekiedy wymagać dodatkowych uzgodnień oraz wpłynąć na termin uzyskania pozwolenia na budowę. To praca na żywym organizmie,  jednak robimy wszystko co w naszej mocy, by możliwie skrócić ten czas przy odpowiedniej ilości nakładu czasu pracy, tak by dzieci jak najszybciej mogły korzystać z przestrzeni modułowych – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Na ten moment na zadanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pogórzu w budżecie gminy są zabezpieczone 3 mln zł, a odpowiednie zmiany są również na ten cel wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podczas spotkania poruszono również kwestię świetlicy dla pogórskich trzecioklasistów w budynku szkoły podstawowej w Kosakowie, którym na ten moment służy “sala z lustrami” na piętrze. Rozmowa miała na celu wypracowanie rozwiązania, które pozwoli uczniom na naukę i przebywanie po zajęciach dydaktycznych w świetlicy w możliwie najlepszych dla nich warunkach, jak również po godzinach pracy szkoły umożliwi ok. 200 mieszkańcom korzystanie z tej sali podczas różnorodnych ćwiczeń prowadzonych przez działające na terenie gminy podmioty, dzięki którym mogą oni w sposób aktywny spędzić czas. Do końca sierpnia na parterze szkoły w Kosakowie tuż przy wejściu w holu głównym powstała nowa sala. To kolejna potrzebna inwestycja, której koszt wyniósł 50 tys. zł. Będzie ona wykorzystana na cele edukacyjne w drugiej połowie października.

– Na terenie całej gminy borykamy się z kwestią braku pomieszczeń na najróżniejsze aktywności, nie tylko tych przeznaczonych na sale lekcyjne dla dzieci. Staramy się na te wszystkie potrzeby odpowiadać. Patrzymy na szeroki aspekt potrzeb społecznych, chcemy zapewnić najmłodszym mieszkańcom dostęp do edukacji na najwyższym poziomie i w jak najlepszych warunkach we wszystkich 4 naszych szkołach, nie zapominając jednocześnie o potrzebach innych mieszkańców naszej rozwijającej się dynamicznie gminy – podkreślił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

W placówkach oświatowych gminy Kosakowo nieustannie poszukuje się rozwiązań i wykonuje się działania mające na celu ustabilizowanie kwestii przepełnionych szkół, a w szczególności tej pogórskiej. Samorząd wraz z dyrektorami użytkowanych obiektów gminnych skrupulatnie pracuje nad planem przearanżowania dostępnych przestrzeni, by dokonując drobnych zmian typu przedzielenie ścian uzyskać jak najwięcej sal lekcyjnych do nauki, dzięki którym z powodzeniem będzie można zrealizować plan zajęć.

W wyniku prac budowlanych przeprowadzonych w budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 w miejscu świetlicy szkolnej wydzielone zostały dwie dodatkowe sale lekcyjne o powierzchni 70 i 75 m² oraz salka do zajęć indywidualnych o powierzchni 12 m². Ponadto zostało wydzielone nowe pomieszczenie dla świetlicy o powierzchni 100 m2 poprzez postawienie ścianki działowej w dawnej jadalni.

Kolejne spotkanie z radą rodziców szkoły w Pogórzu odbędzie się w listopadzie.