W drugim tygodniu marca zespół zadaniowy Straży Gminnej Kosakowo ds. profilaktyki przeprowadził kolejne pogadanki o bezpieczeństwie. Tym razem spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy odbyły się w Szkole Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach oraz w Dwujęzycznym Przedszkolu „Nasza Planeta” w Pogórzu.  

Zajęcia w szkole dedykowane były klasom I-III, a ich główny temat dotyczył „Kontaktu z osobą nieznajomą”. Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach oraz jakie są zasady w kontakcie z osobą nieznajomą.  Z kolei przedszkolaki z „Naszej Planety” uczyły się właściwego zachowania w stosunku do psa, a głównym celem rozmów było ukształtowanie właściwego i podejścia do czworonoga, a w przypadku sytuacji kontaktu z nieznajomym psem, uświadomienie, jak postępować aby uniknąć zagrożenia.

Zespół zadaniowy Straży Gminnej Kosakowo ds. profilaktyki przypomina wszystkim chętnym dyrektorom przedszkoli oraz szkół podstawowych w klasach I-III o zgłaszaniu się do straży i umawianiu terminu zajęć. Można to zrobić telefonicznie pod nr: 58 732 50 11 oraz 606 731 985 lub podsyłając zapytanie na adres: strazgminna@kosakowo.pl z dopiskiem „pogadanka”.