Na mocy ustawy Karta Nauczyciela, od roku 1982 obchodzimy polskie święto oświaty pod nazwą Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w gminie Kosakowo odbyło się spotkanie, na które wójt zaprosił dyrektorów gminnych szkół, przedstawicieli związków zawodowych oraz wyróżnionych nagrodą „Wójta Gminy Kosakowo” nauczycieli.

Nagrodę otrzymali dyrektorzy gminnych szkół oraz wyróżnieni przez nich nauczyciele: Pani Hanna Pacyńska i Pani Barbara Przyborowska – ZSP w Dębogórzu, Pani Lucyna Filipiuk – ZSP w Mostach, Pani Renatę Korybut- Orłowska i Pani Aleksandra Jachna – SP w Pogórzu.

Ponadto, dyrektorzy wystąpili do Pomorskiego Kuratora Oświaty o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – potocznie zwany Medalem KEN. Medal KEN jest zaszczytną odznaką za zasługi dla oświaty i wychowania. W tym roku, z Naszej gminy uhonorowani zostali: Pani Barbara Baranowska, Pani Agnieszka Labuda i Pani Iwona Taraszka z ZSP w Mostach oraz Pani Joanna Napierała i Pani Aleksandra Jachna z SP w Pogórzu.

Na ręce dyrektorów szkół włodarze naszej gminy złożyli podziękowania wszystkim pracownikom oświaty za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia.