Dzień Jedności Kaszubów (Dzéń Jednotë Kaszëbów) obchodzony jest od 2004 r. na pamiątkę najstarszej pisemnej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z 1238 r.
Życzymy sobie i Wam, byśmy umieli być mimo wszystko w jedności i wierzyć nieustannie, że jeszcze będzie dobrze, że jeszcze będzie lepiej. Te życzenia są wciąż tak bardzo aktualne.
fot. ze zbiorów ZKP o. Dębogórze Kosakowo i pochodzi z XXIII Festynu kaszubskiego w 2019 r.