Gmina Kosakowo pozyskała pięciomilionowe dofinansowanie na budowę dziesięciu dróg. Mowa m.in. o ulicach Szafranowej w Kosakowie, Wielkopolskiej w Rewie czy Północnej w Pierwoszynie. Projekt zakłada poprawę jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo i ma zostać zrealizowany do końca przyszłego roku.

Koniec wakacji przynosi kolejne dobre wiadomości dla gminy Kosakowo. W ramach projektu pn. „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo” do końca 2023 roku dziesięć dróg doczeka się budowy. Na ten cel udało się pozyskać 5 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja II.

Na ten moment został ogłoszony przetarg, a prace obejmą budowę dróg gminnych wraz z wyposażeniem technicznym i odwodnieniem oraz z usunięciem kolizji istniejącego uzbrojenia terenu. Mowa o ulicach:  Owocowej i  Wiosennej w Dębogórzu,  Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie, Olimpijskiej w Mechelinkach, Północnej w Pierwoszynie, Lema w Suchym Dworze, Wielkopolskiej w Rewie, Jodłowej i Klonowej w Mostach. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanałów technologicznych przy w/w ulicach z wyłączeniem ul. Olimpijskiej w Mechelinkach.

Na początku września powinniśmy poznać oferty na wykonanie tych inwestycji, a ich realizacja ma się zakończyć 31 grudnia 2023 roku. Całkowity ich koszt wynosi 6.332.562,50 zł.