17 sierpnia br. odbyło się w Urzędzie Gminy Kosakowo postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. W egzaminie uczestniczyły trzy nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu oraz jedna ze szkoły Podstawowej im kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu.

Organ prowadzący powołał dla nich cztery komisje egzaminacyjne. Komisja egzaminacyjna składała się zgodnie z przepisami prawa z przedstawiciela  organu prowadzącego, dyrektora szkoły w której pracuje zdający awans  nauczyciel, dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty. O zdaniu egzaminu decydowało przedstawienie przez nauczyciela swojego dorobku zawodowego oraz poprawne odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez osoby zasiadające w komisji.

Panie zaprezentowały wysoki poziom przygotowania i każda otrzymała zaświadczenie o zdaniu egzaminu. W dniu 27 sierpnia br. zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki wręczył paniom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, po czym każda z nich złożyła ślubowanie. To bardzo ważny dzień w pracy pedagogicznej każdego nauczyciela.

Wszystkim nowo mianowanym nauczycielkom życzymy powodzenia w pracy oraz tak samo dobrze przygotowanych uczniów.