Jeden z najważniejszych i newralgicznych projektów komunikacyjnych związany z gminą Kosakowo wchodzi w kluczową fazę. Mowa o realizacji regularnego połączenia kolejowego prowadzącego do gminy oraz północnych dzielnic Gdyni, czyli Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Właśnie został wybrany wariant do dalszych prac i zakłada on budowę dwutorowej linii od stacji Gdynia Chylonia do stacji Mosty Zachód oraz rozbudowę istniejącej linii na odcinku Gdynia Pogórze – Gdynia Port Oksywie, łącznie z elektryfikacją wszystkich odcinków.

W ostatnich dniach spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyraziła zgodę na realizację wybranego wariantu kolei prowadzącej do północnych dzielnic Gdyni oraz gminy Kosakowo. Oznacza to zielone światło dla dalszych prac i działań  nad projektem, którego następnym, istotnym  krokiem będzie pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Przypomnijmy, prace nad dokumentacją przygotowawczą rozpoczęły się w 2019 roku, a z końcem 2020 roku ruszyły konsultacje społeczne związane z wyborem najdogodniejszego wariantu. Tych było sześć, a każdy z nich został poddany ocenie internautów, którzy w toku konsultacji mogli zagłosować na konkretną wizję oraz wyrazić opinię poprzez dedykowaną stronę internetową.
Ostatecznie realizacji doczeka się propozycja „W2” jako rekomendowany przebieg kolei, która ma prowadzić do stacji przy oksywskim porcie oraz w kierunku Pogórza i miejscowości Mosty. Na tym rozwiązaniu z pewnością skorzysta tysiące mieszkańców z gminy Kosakowo szczególnie ci z Pogórza, Kosakowa, Pierwoszyna oraz Mostów.

Zakres planowanych prac w ramach projektu pn. Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii” obejmuje budowę dwutorowej linii kolejowej od stacji Gdynia Chylonia aż do stacji Mosty Zachód, rozbudowę istniejącej linii na odcinku Gdynia Pogórze – Gdynia Port Oksywie oraz elektryfikację wszystkich odcinków i budowę bezkolizyjnych przejść nad istniejącymi liniami kolejowymi. W sumie na trasie powstaną trzy zupełnie nowe stacje kolejowe: Gdynia Pogórze, Mosty Zachód, Gdynia Lotnisko oraz nowe przystanki osobowe: Obłuże Leśne, Obłuże Górne, Kosakowo Szkoła, Kosakowo i Pierwoszyno, a stacja kolejowa przy oksywskim porcie doczeka się gruntownej przebudowy.

Północna Kolej Aglomeracyjna ma odciążyć zakorkowaną dziś północ Gdyni oraz główne drogi gminy Kosakowo, ale ma być też udogodnieniem komunikacyjnym i dojazdowym, które pozwoli mieszkańcom jak i turystom zrezygnować z aut i przerzucić się na pociągi.

Koszt inwestycji w planowanym wariancie może wynieść nawet 800 mln zł i ma być ona finansowana z funduszy europejskich na lata 2021-2027.