Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione ustawą z dnia 27 kwietnia 1972 r. Kartą praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy tejże ustawy dzień 14 października obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

Czas szczególnego uznania dla wszystkich pracowników oświaty – nauczycieli, dyrektorów, a także pracowników administracyjnych to jednocześnie święto wolne od codziennych obowiązków, typowych zajęć lekcyjnych zastąpionych uroczystymi apelami i świętowaniem. To również dzień, w którym płynie wiele dobrych słów podziękowań i życzliwości od uczniów.  

W piątek 14 października br. zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, dyrektorzy i wyróżnieni pracownicy gminnych placówek oświatowych uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym miniony rok szkolny 2021/2022. W głównej części spotkania nastąpiło wręczenie wyróżnień w ramach Nagrody Wójta Gminy Kosakowo oraz uhonorowanie tych nauczycieli, którzy zdobyli Medal Komisji Edukacji Narodowej. Corocznie spotkanie połączone jest z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, najważniejszego święta edukacji. 

Wybranym pracownikom oświaty zostały przyznane Nagrody Wójta Gminy Kosakowo stanowiące uhonorowanie pracowników, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w minionym roku szkolnym. Nauczycieli do tej nagrody typowali dyrektorzy placówek. Wójt gminy Kosakowo przyznał to wyróżnienie następującym nauczycielom:

 • Sabinie Pienczke, Maciejowi Angielczykowi z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębogórzu,
 • Sylwii Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej w Kosakowie,
 • Magdalenie Miszewskiej i Joannie Szerszeniewskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach,
 • Dorocie Mazurkiewicz pedagogowi ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu.

Dyplom wraz z symbolicznym upominkiem wręczył zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki. Wszyscy nagrodzeni nauczyciele otrzymali również gratyfikację finansową.

Podczas spotkania był moment na wyróżnienie nauczycieli, którzy otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany przez ministra za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nauczycielom oraz osobom niewykonującym tego zawodu. Na wniosek dyrektorów szkół kierowany do ministra właściwego do spraw oświaty nagrodę zwaną Medalem Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • Hanna Pacyńska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębogórzu
 • Agnieszka Labudda ze Szkoły Podstawowej w Mostach
 • Dorota Nikelska ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
 • Beata Wierzbicka ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
 • Justyna Krytenko ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
 • Maria Hinca ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
 • Marek Kułakowski ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
 • Wojciech Niemkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu

Na ręce dyrektorów szkół gminnych placówek oświatowych zastępca wójta złożył podziękowanie wszystkim pracownikom oświaty za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia.

 

Oświata podnosi godność człowieka, a kto ją uczył w sobie nie ugnie karku pod jarzmo. Oświata rozwija opinię publiczną, a to nabiera w końcu takiej siły, że się o te moralną opokę wszelkie nadużycia i zamachy na wolność rozbiją. Oświata nareszcie rozpościera swobody i prawa w narodzie. Postrzeż się narodzie i ratuj nieśmiertelnego ducha swego. Pamiętaj, że światło wszelkie ciemności zwycięża i rozprasza, a pochodnia oświaty rozświeci ci przeszłość i przyszłość.

Karol Libelt