Gmina Kosakowo przystąpiła do  X edycji Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” (2020). Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie, nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

To szczególnie ważna nagroda, albowiem przyznana została w Jubileuszowej X edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” towarzyszącej ogólnopolskim obchodom 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu Gminie Kosakowo Certyfikatu i Wyróżnienia „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021. To jeden z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego.

Od 10 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej Gminy, Powiaty i Województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej. Bardzo się cieszę, że Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” – na podstawie rekomendacji naukowców zasiadających w Kapitule Konkursu – możemy przyznać w tym roku również Gminie Kosakowo jako gminie, dla której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem, a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów Samorządu– mówi Grażyna Kaczmarczyk Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.