We wrześniu 2023 r. gmina Kosakowo uzyskała dofinansowania do dwóch projektów, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu na naszych drogach. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 192 272,00 zł dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Czarnieckiego i Czechowicza w Pogórzu, a dofinansowaniem w wysokości 263 700,00 zł wsparto realizację przebudowy ul. Kalinowej w Kosakowie.

Obecnie trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2024 r.

W ramach zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G – ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo”  planowane są między innymi następujące prace:

 • budowa przejścia dla pieszych wyniesionego ponad poziom jezdni,
 • budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem,
 • budowa fragmentów chodników,
 • budowa fragmentu ścieżki rowerowej,
 • budowa/przebudowa oświetlenia drogowego wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych,
 • budowa kanału technologicznego,
 • wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całym odcinku,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G – ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórzu” planowane są m.in.:

 • budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Czarnieckiego i Czechowicza na Pogórzu wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przez ul. Czechowicza,
 • budowa fragmentu ścieżki rowerowej,
 • budowa fragmentów chodników,
 • budowa/przebudowa oświetlenia drogowego wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych,
 • budową kanału technologicznego,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

To kolejne inwestycje drogowe, na które gmina Kosakowo otrzymuje dofinansowanie. Mamy nadzieję, że dzięki ich realizacjom znacznie poprawi się bezpieczeństwo poruszających się po naszych drogach.