Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ze wszystkich obwodów. Z dumą przyjęliśmy informację, że rekord frekwencyjny w woj. pomorskim należy do gminy Kosakowo. Mieszkańcy obecnością przy urnach wyborczych na poziomie 85,10% podkreślili fakt, że przyszłość naszego państwa nie jest im obojętna. Jako gmina w skali kraju uplasowaliśmy się na wysokim 8.miejscu.

Dziękujemy naszym mieszkańcom za obywatelską postawę.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą rekord frekwencyjny w wyborach do Sejmu i Senatu gminy w skali całego kraju padł w gminie Klwów na Mazowszu, gdzie do urn udało się 90,57 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Frekwencja w wyborach do sejmu i senatu 2023 w powiecie puckim:

Niezależnie od wyników wyborów, to frekwencja stanowi fundament naszej demokracji, w której każdy głos ma znaczenie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za obecność i zaangażowanie w procesie wyborczym.