Gmina Kosakowo otrzymała z zasobów rządowych tabletki jodku potasu dla mieszkańców w ramach realizacji działań prewencyjnych. W przypadku potencjalnego zagrożenia skażeniem promieniotwórczym będą one dystrybuowane w wyznaczonych na terenie całej gminy 10 punktach.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Rząd przygotował w tym zakresie ulotkę informacyjną zawierającą m.in. zasady dawkowania, czasu podania leku oraz przeciwwskazania medyczne.

Proces wydawania tabletek jodowych uruchamia wójt gminy na podstawie rozporządzenia wojewody pomorskiego w momencie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja preparatu jodku potasu będzie się odbywać zgodnie z procedurami określonymi w Planie Wydawczym Tabletek Jodku w gminie Kosakowo.

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU

Nr 1  –  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu (ul. Pomorska 30) – punkt wydawczy dla mieszkańców Dębogórza

Nr 2  –  Świetlica Sołecka w Kazimierzu (ul. Majowa 21) – punkt wydawczy dla mieszkańców Kazimierza i Dębogórza Wybudowanie

Nr 3  –  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach (ul. Szkolna 16) – punkt wydawczy dla mieszkańców Mostów

Nr 4  –  Świetlica Sołecka w Mechelinkach (ul. Nadmorska 32) – punkt wydawczy dla mieszkańców Mechelinek

Nr 5  –  Szkoła Podstawowa w Kosakowie (ul. Żeromskiego 11) – punkt wydawczy dla mieszkańców Pogórza

Nr 6  –  Szkoła Podstawowa w Pogórzu (ul. Szkolna 15) – punkt wydawczy dla mieszkańców Pogórza

Nr 7  –  Remiza OSP Kosakowo (ul. Chrzanowskiego 44)  – punkt wydawczy dla mieszkańców Kosakowa

Nr 8  –  Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11) – punkt wydawczy dla mieszkańców Pierwoszyna

Nr 9  –  Świetlica Sołecka w Suchych Dworze (ul. Paska 6)  – punkt wydawczy dla mieszkańców Suchego Dworu

Nr 10 – Siedziba Seniorów i współpracy z gminami partnerskimi w Rewie, (ul. Morska 56) – punkt wydawczy dla mieszkańców Rewy.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.