Informujemy, iż Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniło swoją siedzibę i mieści się obecnie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku potrzeby złożenia wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, do Państwa dyspozycji pozostają trzy punkty, w których taki wniosek może być złożony:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo (w godzinach pracy Urzędu)
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS)
• Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie ul. Żeromskiego 53, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS, podczas posiedzeń oraz pełnionych przez Komisję dyżurów)

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie i zaadresowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważne, aby wypełniając wniosek, poza szczegółowym opisem problemu i czasu jego trwania, zawrzeć w nim jak najwięcej informacji o osobie zgłaszanej (w tym imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy) oraz pozostawić dla Komisji również numer kontaktowy do siebie.

Komisja pozostaje do dyspozycji mieszkańców w ostatnią sobotę każdego miesiąca (grudzień przedostatnia) w godzinach 9:00-11:00 w gabinecie GKRPA w Kosakowie, ul Żeromskiego 53.

Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą telefoniczną pod numerem 692 943 433, bądź za pomocą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl.