Oczywiście nie cały – na to nie starczyłoby czasu czy możliwości, ale swój najbliższy szkolny mikrokosmos został uporządkowany przez nasze najmłodsze szkolne pociechy w sposób niemal doskonały, pod opieką kadry pedagogicznej i przy wsparciu rodziców. Co działo się w szkołach w ramach akcji Sprzątania świata? Zajrzyjmy w szkolne mury i okolice.    

Ekologiczny tydzień w szkole w Mostach

Liczydło z nakrętek od plastikowych butelek? Ścieżka sensoryczna, przybornik na biurko, gry dydaktyczne i planszowe z kartonów, plastikowych opakowań, folii i innych pozornie bezużytecznych już odpadów? Czy to możliwe? Jak najbardziej! Uczniowie biorący udział w Ekologicznym Tygodniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach raz jeszcze udowodnili, że pomysłowość ekologiczna naszych pociech doprawdy nie zna granic. 

Zaczęli jednak od posprzątania najbliższego otoczenia – tzn. swojej klasy lekcyjnej, wykonania pojemników do segregacji śmieci oraz umieszczenia na tablicy klasowej odpowiednich informacji o prawidłowej selekcji różnych opadów. Wszyscy uczniowie uczestniczyli również w dodatkowej godzinie lekcyjnej poświęconej przypomnieniu i utrwaleniu nawyków proekologicznych. A finałem całej akcji był konkurs Dajmy drugie życie śmieciom – każda klasa, z pomocą rodziców, miała za zadanie wykonać jeden praktyczny przedmiot z odpadów, z możliwością wykorzystania później na lekcjach, w świetlicy, bibliotece szkolnej, u pedagoga, logopedy czy terapeutów.

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek oraz Dyrektor Szkoły Anna Szymborska. Wręczając ufundowane przez Urząd Gminy nagrody, Wójt pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom akcji – zarówno kadrze pedagogicznej, jak i uczniom, nie krył również zaskoczenia: Ekologiczna kreatywność i innowacyjność najmłodszych naprawdę jest godna podziwu. Wielkie brawa dla wszystkich uczniów, którzy brali udział w konkursie oraz gratulacje wielu fajnych pomysłów – podsumował Wójt Marcin Majek.

Aktywnie w szkole w Dębogórzu

Również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dzieci ruszyły na ekologiczny podbój najbliższego świata. Szkolniaki i przedszkolaki – po krótkim instruktażu poświęconym bezpiecznemu i racjonalnemu sprzątaniu, wyposażone w odpowiedni sprzęt i rękawiczki – posprzątały tereny przyległe do szkoły i przedszkola, placu zabaw oraz boiska. Starsze grupy udały się na sprzątanie dębogórskich ulic, najmłodsze natomiast zrobiły porządki przy wybranych wejściach do lasu. – Akcja Sprzątania świata w naszej szkole i przedszkolu ma wieloletnią tradycję, więc nasi uczniowie są świetnie do niej przygotowani, wiedzą co robić, by w odpowiedzialny sposób zrobić porządki swojego najbliższego otoczenia – wyjaśnia pani  Anna Wójcicka, z ZSP Dębogórze.

Ekologiczne lekcje i wycieczka w Pogórzu

Nie próżnowano ekologicznie również w Pogórzu. Uczniowie klas 3 uczestniczyli w specjalnych lekcjach bibliotecznych poświęconych ochronie środowiska. Kto spodziewał się nudnych wykładów, ten bardzo się pomylił.

Bajka Dwa ptaszki, przedstawiona w formie modnego współcześnie teatrzyku Kamishibai, posłużyła jako pretekst do rozmowy o zmianach klimatycznych, suszy i zanieczyszczeniach środowiska. Nie zabrakło zagadek i krzyżówek ekologicznych, wspólnego tworzenia plakatów i modeli planet. A na koniec dzielne pociechy – pomimo kapryśnej pogody – posadziły przed biblioteką tulipany i krokusy.

Z kolei klasy 2C i 2F wybrały się na wycieczkę do Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie – w ramach warsztatów Dotknij lasu. Podopieczni pogłębili swoją wiedzę korzystając ze specjalnej ścieżki edukacyjnej, a cała wyprawa zakończyła się ogniskiem i zabawą na świeżym powietrzu – oczywiście w pełni przystosowanym do tego miejscu.