Jak co roku, z początkiem stycznia jest rozstrzygany konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo. W tegorocznej edycji zgłosiło się 20 organizacji z terenu gminy, powiatu puckiego i okolic wnioskujących o finansowe wsparcie realizacji 38 projektów.  W tym roku kwota dotacji została zwiększona w stosunku to roku ubiegłego o 50 000. złotych i wyniosła 350 000 zł.

Tradycyjnie już zostały przyznane dotacje organizacjom pozarządowym, które działają na terenie naszej gminy. To, co nas zawsze bardzo cieszy, to fakt, iż liczne fundacje, stowarzyszenia i organizacje wnioskują do gminy Kosakowo z przeróżnymi pomysłami na realizacje projektów z dziedziny kultury, sportu, edukacji jak i ochrony zdrowia – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. Co jeszcze jest istotne, w tym roku udaje nam się zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację tych zadań. Liczymy, że te środki będą bardzo dobrze zagospodarowane, a z nich powstanie masa aktywności, atrakcji dla mieszkańców gminy Kosakowo, w szczególności skierowanych do najmłodszych mieszkańców – dzieci i młodzieży. Liczymy na bardzo dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi przez cały rok.

W tegorocznym konkursie wsparcie otrzymało 30 projektów z dziedziny kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji i wychowania. Po pracach specjalnie w tym celu powołanej komisji konkurs został rozstrzygnięty, a jego wynik został ogłoszony w Zarządzeniu Wójta Gminy Kosakowo nr 14A/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w bieżącym 2022 roku.

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2022

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
w 2022 roku

Kultura

1. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo Warsztaty dla dzieci i seniorów przy oddziale
ZKP Dębogórze-Kosakowo
2 000,00 zł
2. Zespół Kosakowianie – udział w Festiwalu 2 000,00 zł
3. XX Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bot 1 000,00 zł
4. Honorarium dyrygenta Zespołu Kosakowianie 22 000,00 zł
5. XXX-lecie oddziału ZKP Dębogórze-Kosakowo
i X lat Checzy
5 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” XVII Spotkania Chóralne 3 000,00 zł
7. XVII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej 2 000,00 zł
8. Promocja gminy Kosakowo oraz kultury kaszubskiej we Francji 10 000,00 zł
9. Honorarium dyrygenta chóru „Morzanie” 20 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy Festyn „Mechelińskie Flądrowanie” 18 000,00 zł
Suma dotacji na kulturę 85 000,00 zł

Sport

1. Akademia Siatkówki
Daniela Pilińskiego
„Trenuj siatkówkę z Mistrzami” 10 000,00 zł
2. Stowarzyszenie
Aktywne Kosakowo
Organizacja XV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley 1 000,00 zł
3. Organizacja amatorskiej ligi tenisa 1 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki Sekcja ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy
dla dzieci i młodzieży (dwa kursy na stopień młodszego ratownika)
3 000,00 zł
5. Uczniowski Klub Judo „Mosty” Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo. 10 000,00 zł
6. Yacht Klub Rewa Regaty Gminy Kosakowo 2 000,00 zł
7. Całoroczna Szkółka Żeglarska 50 000,00 zł
8. Kursy żeglarskie i motorowodne 12 000,00 zł
9. Gminny Klub Sportowy
Sztorm Kosakowo
Upowszechnienie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwoju sportu 90 000,00 zł
10. Klub Sportowy Gokken „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” 2 000,00 zł
11. Stowarzyszenie Port Mechelinki Z Mechelinek na Igrzyska 3 000,00 zł
12. Puchar Kaszub 3 000,00 zł
13. XII Program edukacji żeglarskiej i morskiej dzieci
i młodzieży z gminy Kosakowo
30 000,00 zł
14. Uczniowski Klub Sportowy
Lider Dębogórze
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie gminy Kosakowo
w dyscyplinie piłka nożna. Zachęcanie dzieci
i dorosłych do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej.
10 000,00 zł
15. Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo
w dyscyplinie piłka siatkowa. Zachęcanie dzieci
i młodzieży do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej.
8 000,00 zł
16. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 20 000,00 zł
Suma dotacji na sport 255 000,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia

1. Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki Zabezpieczenie i organizacja morsowania w Mechelinkach 3 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Amazonki Rumia Ochrona i promocja zdrowia 1 000,00 zł
3. Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi
w formie półstacjonarnej
4 000,00 zł
Suma dotacji na ochronę i promocje zdrowia 8 000,00 zł

Nauka, edukacja i wychowanie

1. Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo i dzień robotyki 2 000,00 zł
Suma dotacji na naukę, edukację i wychowanie 2 000,00 zł
Łączna suma dotacji 350 000,00 zł

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom za udział w tegorocznym konkursie. Gratulujemy tym, których projekty uzyskały dofinansowanie i trzymamy kciuki za ich jak najlepszą realizację.