Trwają pracę nad harmonogramem budowy oświetlenia dróg gminnych, który obejmuje planowanie, instalację i zarządzanie systemem oświetlenia na obszarze gminy. We wtorek, 23 stycznia br. odbyło się spotkanie wójtów, referatu ds. Inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo oraz radnych i sołtysów wsi, podczas którego został poddany analizie konspekt opracowywanego Harmonogramu budowy oświetlenia gminnego na lata 2024-2029.

Przed przygotowaniem projektu została przeprowadzona analiza obszarów gminy celem identyfikacji tych najpilniej wymagających wybudowania oświetlenia publicznego, takie jak główne trasy komunikacyjne, skrzyżowania, place publiczne czy obszary rekreacyjne.

Podczas wtorkowego spotkania konsultacyjnego gospodarze wsi przedstawili opinie lokalnej społeczności, potrzeby i preferencje związane z realizacją inwestycji oświetlenia ulicznego. To ważne, że w tym procesie decyzyjnym uczestniczą przedstawiciele mieszkańców – sołtysi.

Pierwszy harmonogram, na którego podstawie prowadzone były inwestycje powstał w 2017 r. W 2019 r. dokonaliśmy aktualizacji Harmonogramu, który obecnie jest praktycznie w całości wykonany. W ciągu ostatnich pięciu lat w gminie Kosakowo powstało łącznie ponad 700 punktów oświetlających drogi i tereny publiczne. Obecnie pracujemy na stworzeniem nowego Harmonogramu oświetlenia na lata 2024-2029, który powinien w znacznym stopniu zapewnić oświetlenie w gminie Kosakowo – komentuje wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

W opracowywanym Harmonogramie poddawane są analizie różne technologie oświetleniowe, takie jak tradycyjne latarnie uliczne, oświetlenie LED czy inteligentne systemy zarządzania oświetleniem. Wszystko po to, aby dokonać wyboru rozwiązania energooszczędnego i ekologicznego, a przy tym ekonomicznego. Zwracamy uwagę na aspekty bezpieczeństwa. Oświetlenie projektowane jest w taki sposób, aby zwiększało widoczność na drogach, zwłaszcza w miejscach o potencjalnie większym ryzyku wypadków. 

Harmonogram budowy oświetlenia gminnego 2024-2029 powinien być elastyczny i dostosowany do konkretnych potrzeb lokalnej społeczności. Jednocześnie obejmując różne aspekty, takie jak technologia, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo i partycypacja społeczna, mające na celu stworzenie efektywnego i przyjaznego dla mieszkańców systemu oświetlenia publicznego.