Kolejna inwestycja mająca na celu polepszenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej została realizowana przez gminę we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych PEKO. Na rzecz poprawy zaopatrzenia w wodę w gminie Kosakowo zmodernizowana została stacja uzdatniania wody i hydrofornia w Dębogórzu. Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

W ramach inwestycji nastąpiła kompleksowa wymiana układu technologicznego uzdatniania wody. Podobnie jak na pozostałych zmodernizowanych już ujęciach w gminie Kosakowo został wybudowany zbiornik na wodę wyposażony w zestaw pomp drugiego stopnia. Założeniem inwestycji było polepszenie parametrów dostaw wody i stworzenie warunków dla racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych, co obecnie przynosi zamierzone efekty. Zbiornik o pojemności 100 m³ stanowi rezerwuar wody na okresy największego zapotrzebowania w ciągu doby, a zestaw pomp służy utrzymaniu bardziej stabilnego ciśnienia w sieci.

Prace zostały zrealizowane w ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych PEKO i Unitex na zlecenie gminy Kosakowo, a całkowity koszt tej inwestycji to 1 469 850 zł.

W ramach inwestycji został również wykonany system zdalnego monitoringu i kontroli pracy wszystkich obiektów wodociągowych. Dzięki temu możliwe jest bieżące obserwowanie prac ujęć wody, hydroforni i pompowni. W efekcie przedsiębiorstwo PEKO może szybciej reagować na sytuacje awaryjne, co usprawnia dostawy wody do mieszkańców. 

Przypomnijmy, że do głównych zadań przedsiębiorstwa PEKO Sp. z o.o. należy utrzymanie ponad 70 km sieci wodociągowych, 5 ujęć wody ze stacjami uzdatniania oraz hydroforni, a także trzech sieciowych pompowni wody w gminie Kosakowo. W zakresie kanalizacji sanitarnej eksploatują ponad 94 km sieci i 43 przepompownie ścieków, obsługując przy tym ponad 5 tysięcy nieruchomości.

W ubiegłym 2022 roku spółka podjęła się realizacji kilku ważnych zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym m.in. wymiany 500 m wodociągu w ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie czy wymiany wysoce dotąd awaryjnego wodociągu w ulicy Łąkowej i Okrężnej w Mostach o długości ponad 450 m. Obecnie ukończono również pracę nad budową wodociągu magistralnego pomiędzy Dębogórzem a Suchym Dworem w ciągu nowobudowanej ulicy Chmielnej-Paska.