Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosty I, która zaopatruje w wodę pitną mieszkańców Mostów, Mechelinek i Rewy. Inwestycja rozpoczęta jeszcze w 2018 roku objęła kompleksową rozbudowę hydroforni, wymianę oprzyrządowania na bardziej wydajne oraz zastosowanie rozwiązań gwarantujących bezpieczną i bezawaryjną pracę. Koszt wszystkich prac zamknął się w kwocie około 1 miliona złotych.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosty I to ważny krok na drodze do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, w szczególności Mostów, Mechelinek oraz Rewy – zauważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Zadanie, którego łączny koszt wyniósł około 1 miliona złotych, zrealizowaliśmy w całości ze środków własnych. Bezpieczeństwo zaopatrywania w wodę pitną użytkowników wszystkich sieci wodociągowych w obrębie gminy Kosakowo jest jednym z głównych priorytetów naszego samorządu, sukcesywnie będziemy modernizować kolejne hydrofornie, zgodnie z harmonogramem ujętym w Wieloletnim Programie, który podpisaliśmy wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.

W ramach kompleksowej inwestycji przekazano do użytkowania zbiornik retencyjny dla wody uzdatnionej o pojemności V=100 m3. Jest wyposażony w zestaw pomp dystrybucyjnych o wydajności Q=60 m3/h przy wysokości podnoszenia h-5,0 bar oraz w rozdzielnicę zestawu hydroforowego RZH. Ponadto, budynek hydroforni oraz teren okalający SUW Mosty I zostały poddane renowacji, co pozytywnie wpłynęło na estetykę najbliższego otoczenia.