W niedzielę 21 kwietnia 2024 r.  odbędzie się II tura wyborów samorządowych – wybór wójta. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7.00-21.00

 

LOKALE WYBORCZE – siedziby obwodowej komisji wyborczej

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Mechelinki

Mosty

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach (hala sportowa)

ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2  

Rewa

Przedszkole w Rewie

ul. Koralowa 1 , 81-198 Rewa

3  

Pierwoszyno

 

Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie

ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4  

Kosakowo

Szkoła Podstawowa ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Dębogórze

 

Kazimierz

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu

ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze

6  

Pogórze

 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu (hala sportowa)

ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7  

Suchy Dwór

 

Świetlica Sołecka w Suchym Dworze,                                                                ul. Jana Chryzostoma Paska 6,  81-198 Suchy Dwór

8  

Dębogórze-Wybudowanie

 

Świetlica Sołecka, ul. Długa 16, 84-230 Dębogórze-Wybudowanie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9  

Pogórze

Szkoła Podstawowa w Pogórzu (budynek główny)

ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych