W dniu 18 listopada br. podczas gali, która odbyła się w biurowcu Olivia Star w Gdańsku, wójt gminy Kosakowo Marcin Majek otrzymał dyplom dla naszej gminy za zajęcie III miejsca w kategorii gmin wiejskich w plebiscycie Ranking Gmin Województwa Pomorskiego.

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego to wyjątkowa inicjatywa, która realizowana jest we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Przeprowadzane analizy statystyczne stały się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny w Gdańsku. Udział w rankingu jest bezpłatny dla samorządów. W piątek, 18 listopada br. wśród laureatów znaleźli się również gmina Pruszcz Gdański za zajecie I miejsca oraz gmina Kolbudy za II miejsce w plebiscycie.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Podium rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Czołowe miejsca w kategorii wojewódzkiej zajmują te same gminy co rok temu ale na kolejnych pozycjach są spore przetasowania. Wśród liderów w powiatach mamy 5 zmian. W rankingu wojewódzkim 9 gmin na 119 (7,56%) utrzymało zeszłoroczną lokatę, w powiatowym 58 na 119 (48,74%) a w kategorii rodzaj gminy 17 na 119 (14,29%).
Wśród gmin miejskich na tej samej pozycji mamy 7 samorządów z 18 (38,89%), miejsko-wiejskich 5 z 20 (25,00%) a wiejskich 5 z 81 (6,17%).

Wyniki rankingu jak również metodologia dostępne są na naszej stronie internetowej -> https://gdansk.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2022

Źródło: https://gdansk.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2022