Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje o przerwie w dostawie wody na ulicach: Łąkowa, Spacerowa i Deszczowa w Mostach, która nastąpi w piątek 18.11.2022 r. w godz. 9:00 – 12:00 z powodu prac remontowych na sieci.

Ponadto przedsiębiorstwo przypomina o prawidłowym zabezpieczeniu wodomierzy i instalacji wodociągowej przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Co należy zrobić?

  • instalacje w pomieszczeniach nieogrzewanych i na zewnątrz (np. instalacje ogrodowe) należy odciąć od zasilania i opróżnić z wody, innych pomieszczeniach, w których występuje instalacja wodociągowa należy zapewnić stale dodatnią temperaturę, unikać długotrwałego otwarcia drzwi, bram garażowych, okien, okienek piwnicznych itp.
  • należy zapewnić stale dodatnią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz. Temperatura nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza,
  • w przypadku zainstalowania wodomierza w studzience wodomierzowej należy szczelnie zamknąć i ocieplić właz.

Przypominamy, że utrzymanie pomieszczenia/studzienki wodomierzowej zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie odbiorcy wody. Jeżeli jednak dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić pod numerem telefonu 58 625 47 47. Po przyjęciu zgłoszenia pracownicy PEKO wymienią wodomierz, jednak jeśli został on uszkodzony z powodu niezabezpieczenia przed mrozem lub innej przyczyny leżącej po stronie odbiorcy wody, będzie to usługa odpłatna. Zlecenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.

 

Źródło: www.pukpeko.pl