W piątek, 8 września br. nastąpiło symboliczne otwarcie połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Kosakowo. Wartość całego kontraktu to ponad 22 mln złotych, z czego ok 9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. Całą inwestycję wsparło również starostwo powiatowe w Pucku w kwocie ponad 4 mln zł.

To kolejna ważna inwestycja, można powiedzieć, że jedna z najpilniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w naszej gminie. Cieszymy się, że nasi mieszkańcy oraz całego powiatu puckiego mają już do dyspozycji służącą im drogę wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. starosta pucki Jarosław Białk, radna powiatu Anna Padée, dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki, prezes zarządu Kruszywo Sp. z o.o. wykonawcy inwestycji Jacek Wicki, kierownik budowy Bartosz Lesiak, projektant Piotr Gregorowicz, inspektor nadzoru Ryszard Gad, pracownicy urzędu i mieszkańcy.

Inwestycja ta jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych, która była realizowana w ciągu ostatnich kilku lat. Prace projektowe rozpoczęły się w 2017 roku, od tamtej pory zaczęliśmy szukać również źródeł dofinansowania. Te środki udały się pozyskać z kilku źródeł – dofinansowaniu wojewody pomorskiego w wysokości blisko 9 mln złotych i środkom, które przeznaczył Starosta Pucki ponad 4 mln złotych. Wartość całej inwestycji to ponad 22 mln złotych. Dzisiaj, po 6 latach od rozpoczęcia całej tej procedury możemy oficjalnie otworzyć ulicę Chmielną – Paska z Dębogórza do Suchego Dworu. Staraliśmy się, aby tę drogę zaprojektować i wybudować kompleksowo. Cały odcinek ma 2 km, wybudowane dwa duże ronda, jedno w Dębogórzu drugie w Suchym Dworze, oprócz tego są ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, są zatoki autobusowe dla komunikacji autobusowej, która ruszyła już kilka dni temu, mamy kanalizację deszczowa, oświetlenie, przejścia dla pieszych są oświetlone czyli mamy bardzo profesjonalnie wykonana całą infrastrukturę. Ważnym dodatkowym elementem tej inwestycji jest to, że otwieramy ją w roku jubileuszowym, w roku 50-lecia gminy Kosakowo i taką też nazwę nadaliśmy na głównym rondzie kilka tygodni temu na sesji, rada gminy Kosakowo podjęła decyzję, żeby rondo powstałe w miejscowości Dębogórze została nadana im. 50-lecia gminy Kosakowo – powiedział wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

Została również nadana nazwa nowo powstałemu w ramach inwestycji rondu imię, szczególne, związane bowiem z jubileuszem roku, w którym inwestycja jest ukończona i oddana mieszkańcom do użytku. A jest to rok, w którym gmina Kosakowo świętuje swoje 50-lecie.

Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez wójta gminy Kosakowo Marcina Majek i zastępcę wójta Marcina Kopitzkiego, Jarosława Białka starostę puckiego, Jacka Wickiego Prezesa Zarządu Kruszywo Sp. z o.o. wykonawcy inwestycji, radną Beatę Glozę, radną i sołtys Suchego Dworu Bożenę Roszak, radną Ewę Nastały, radnego i sołtysa Dębogórza Józefa Melzera, kierownika referatu inwestycji  Andrzeja Klemenskiego.

Na koniec z okazji dzisiejszej uroczystości wójt gminy Kosakowo Marcin Majek przekazał okolicznościowe podziękowania, które zostały przekazane: Jarosławowi Białkowi Staroście Puckiemu, Jackowi Wickiemu Prezesowi Zarządu Kruszywo Sp. z o.o. wykonawcy inwestycji, Piotrowi Gregorowiczowi z Biura Projektowo-Inżynierskiego Pin Koncept Sp. z o. o., projektantowi inwestycji drogowej, Bartoszowi Lesiakowi kierownikowi budowy inwestycji, Ryszardowi Gadowi inspektorowi nadzoru w branży drogowej i koordynatorowi inspektorów nadzoru inwestorskiego inwestycji, Andrzejowi Klemenskiemu kierownikowi Referatu ds. Inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo, Oldze Jaśniewskiej-Narbut inspektorowi Referatu ds. Inwestycji, Kamili Jędrasik inspektorowi Referatu ds. Inwestycji, Robertowi Lorbieckiemu Dyrektorowi Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Fot. Marcin Krauze