W marcu br. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kosakowo, na których informowaliśmy o planach związanych z projektem koncepcyjnym budowy obwodnicy Pierwoszyna. Na spotkaniu zostały zaprezentowane cztery warianty budowy drogi łączącej ulicę Derdowskiego w Kosakowie z ulicą Gdyńską w Mostach.

Projektowana droga zakłada ominięcie istniejących zabudowań w Pierwoszynie od strony zachodniej. Opracowanie miało na celu analizę wariantów dla planowanej drogi obwodnicy Pierwoszyna. Docelowo planowana arteria ma skierować ruch tranzytowy występujący na terenie gminy Kosakowo poza obszar zabudowany miejscowości Pierwoszyno.

Przez miniony okres zbierane były liczne opinie i uwagi do przedstawionych wariantów. Po licznych konsultacjach oraz przedstawionych uwagach wybrany został wariant czwarty przebiegu obwodnicy Pierwoszyna.

Poniżej prezentujemy wypracowany wspomniany wariant.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanych odcinków drogowych.

Podstawowe parametry i właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanych odcinków drogowych wynikają z opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz założeń projektowych ujętych w niniejszym OPZ oraz z koncepcji załączonej do OPZ.

https://drive.google.com/file/d/10Lm4poLXO3RNAprhDjMlDf0cHabrMnzA/view?usp=sharing

Odcinek A-B

Projektowany odcinek będzie tworzył jednolity wspólny węzeł integracyjny dla komunikacji pieszej, rowerowej, samochodowej, autobusowej i kolejowej. Początek planowanego odcinka zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. H. Derdowskiego oraz S. Żeromskiego w Kosakowie. Zaproponowano tutaj duże rondo turbinowe o dwóch pasach ruchu ( ewentualna zmiana układu skrzyżowania wynikać może z analizy komunikacyjnej). Odcinek kończy się na skrzyżowaniu z ul. Chrzanowskiego w Kosakowie gdzie również zaproponowano duże rondo turbinowe o dwóch pasach ruchu ( ewentualna zmiana układu skrzyżowania wynikać może z analizy komunikacyjnej). Cały odcinek powinien spełniać parametry klasy „Z”, na całym odcinku przewiduje się dwie jezdnie po dwa pasy ruchu szerokości 3,5 m każdy. W zakresie tego odcinka należy zaprojektować skomunikowanie nowej drogo z istniejącymi drogami ul. Narcyzową i ul. Fiołkową w Kosakowie. Skrzyżowania z tymi drogami powinny być wyposażone w sygnalizację świetlną. Dodatkowo należy zaprojektować parking po obu stronach ul. Fiołkowej, pomiędzy obecną ul. S. Żeromskiego i projektowaną drogą. Dodatkowym elementem jest zjazd na parking przewidziany w ramach budowy Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) (ten parking nie wchodzi w skład projektu Obwodnicy Pierwoszyna. Na całej długości odcinka A-B należy zaprojektować obustronne chodniki oraz ścieżkę rowerową od strony ogrodzenia lotniska, ścieżka rowerowa powinna zostać zaprojektowana również wzdłuż ul. Chrzanowskiego. Zaprojektować zatoki autobusowe. Oświetlenie uliczne obustronne typu LED, dodatkowo oświetlenie przejść dla pieszych. Kanał technologiczny. Odwodnienie poprzez kanalizację deszczową do rowu chłonnego wzdłuż ogrodzenia lotniska, część rowu powinna zostać skanalizowana. Wprowadzić Stałą Organizację Ruchu. Zaprojektować elementy zieleni w tym zieleni wysokiej, tak aby wypełnić całość pasa drogowego.

Odcinek B-C

Początek planowanego odcinka zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Chrzanowskiego w Kosakowie gdzie zaproponowano duże rondo turbinowe o dwóch pasach ruchu (ewentualna zmiana układu skrzyżowania wynikać może z analizy komunikacyjnej). Koniec odcinka to skrzyżowanie z ul. Kaszubską w Pierwoszynie poprzez wykonanie prawoskrętu i lewoskrętu. Cały odcinek powinien spełniać parametry klasy „G”, na całym odcinku przewiduje się jedną jezdnię po dwa pasy ruchu szerokości 3,5 m każdy. W zakresie tego odcinka należy zaprojektować skomunikowanie nowej drogi z istniejącą drogą ul. Niezapominajki w Kosakowie, poprzez wykonanie lewoskrętu. Na całej długości odcinka B-C należy zaprojektować chodniki oraz ścieżkę rowerową od strony ogrodzenia lotniska. Zaprojektować zatoki autobusowe. Oświetlenie uliczne obustronne typu LED, dodatkowo oświetlenie przejść dla pieszych. Kanał technologiczny. Odwodnienie poprzez kanalizację deszczową do rowu chłonnego wzdłuż ogrodzenia lotniska, część rowu powinna zostać skanalizowana. Wprowadzić Stałą Organizację Ruchu. Zaprojektować elementy zieleni w tym zieleni wysokiej, tak aby wypełnić całość pasa drogowego.

Odcinek C-D

Początek planowanego odcinka zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Kaszubską w Pierwoszynie poprzez wykonanie prawoskrętu i lewoskrętu. Koniec odcinka to skrzyżowanie typu rondu na połączeniu z ul. Zieloną w Mostach (ewentualna zmiana układu skrzyżowania wynikać może z analizy komunikacyjnej). Cały odcinek powinien spełniać parametry klasy „G”, na całym odcinku przewiduje się jedną jezdnię po dwa pasy ruchu szerokości 3,5 m każdy. W zakresie tego odcinka należy zaprojektować skomunikowanie nowej drogo z istniejącą drogą ul. Rumską w Pierwoszynie. Dodatkowym elementem jest zjazd na parking przewidziany w ramach budowy Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) (ten parking nie wchodzi w skład projektu Obwodnicy Pierwoszyna. Na całej długości odcinka C-D należy zaprojektować chodniki oraz ścieżkę rowerową od strony miejscowości Pierwoszyno. Zaprojektować zatoki autobusowe. Oświetlenie uliczne obustronne typu LED, dodatkowo oświetlenie przejść dla pieszych. Kanał technologiczny. Odwodnienie poprzez kanalizację deszczową do rowu chłonnego wzdłuż ogrodzenia lotniska, część rowu powinna zostać skanalizowana. Wprowadzić Stałą Organizację Ruchu. Zaprojektować elementy zieleni w tym zieleni wysokiej, tak aby wypełnić całość pasa drogowego.

Odcinek D-E

Początek planowanego odcinka zaczyna się na skrzyżowaniu typu rondo na połączeniu z ul. Zieloną w Mostach (ewentualna zmiana układu skrzyżowania wynikać może z analizy komunikacyjnej). Koniec odcinka to skrzyżowanie z ul. Gdyńską w Mostach poprzez wykonanie lewoskrętu. Cały odcinek powinien spełniać parametry klasy „Z”, na całym odcinku przewiduje się jedną jezdnię po dwa pasy ruchu szerokości 3,5 m każdy. W zakresie tego odcinka należy zaprojektować skomunikowanie nowej drogo z istniejącymi drogami  dochodzącymi do ul. Zielonej. Na całej długości odcinka D-E należy zaprojektować chodniki oraz ścieżkę rowerową od strony miejscowości Pierwoszyno. Zaprojektować zatoki autobusowe. Oświetlenie uliczne obustronne typu LED, dodatkowo oświetlenie przejść dla pieszych. Kanał technologiczny. Odwodnienie poprzez kanalizację deszczową do rowu chłonnego wzdłuż ogrodzenia lotniska, część rowu powinna zostać skanalizowana. Wprowadzić Stałą Organizację Ruchu. Zaprojektować elementy zieleni w tym zieleni wysokiej, tak aby wypełnić całość pasa drogowego.

Po zapoznaniu się z opiniami, biuro projektowe przygotowało materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „Budowa obwodnicy Pierwoszyna w ciągu drogi powiatowej 1517G, drogi wojewódzkiej DW100 i DW101 oraz drogi gminnej N19 wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie”. 21 czerwca br. gmina Kosakowo ogłosiła przetarg. Czekamy zatem na zgłoszenia ofert.