Inwestycje drogowe są jednym z ważniejszych aspektów życia społecznego. Korzystamy z nich każdego dnia, jadąc do pracy, zawożąc dzieci do szkoły, robiąc zakupy czy wracając po całym dniu do domu.

W ostatnich latach przeprowadziliśmy ponad 80 inwestycji drogowych na kwotę ponad 60 mln zł. Dzięki temu ponad 94 % mieszkańców ma utwardzony dojazd do własnych posesji.

Inwestujemy również w bezpieczeństwo poprzez nowe sygnalizacje świetlne na przejściach oraz budowę oświetlenia dróg i terenów publicznych. W ostatnim czasie powstało ponad 700 nowych punktów świetlnych oraz ponad 50 przejść dla pieszych zostało oświetlonych.