W gminie Kosakowo ruszyły kolejne inwestycje drogowe. Mowa o drodze powiatowej na odcinku Kazimierz-Dębogórze. Wszystko po to, by poprawić komfort jazdy oraz bezpieczeństwo kierowców. 

Ruszyły prace związane z modernizacją ul. Kwietniowej w Kazimierzu i ul. Pomorskiej w Dębogórzu. Inwestycja pn. „Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz – Dębogórze” realizowana jest przez powiat pucki oraz gminę Kosakowo. Prace obejmują modernizację nawierzchni drogi powiatowej o długości 2 186 metrów w tym: wykonane frezowania, wymianę podbudowy w miejscach utraty nośności konstrukcji jezdni, wykonanie zbrojenia nawierzchni z siatką z kordu stalowego, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego. Ponadto wyremontowane zostaną także istniejące zjazdy i chodniki, powstaną pobocza gruntowe oraz nastąpi oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów wraz z przepustami.

Wartość całej inwestycji to ponad 2 mln zł. z czego 50% kosztów pochodzi z dofinansowania z Rządowego Programu Budowy Dróg. Zakończenie prac zaplanowano na 6 lipca br.