Od najbliższego czwartku mieszkańcy Pogórza i Kosakowa muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi. Te pojawią się na ulicach Żeromskiego oraz Wiejskiej, a mają związek z budową kanału tłocznego i przepompowni. Prace wstępnie mają potrwać do końca maja. Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł.

W najbliższy czwartek 24 marca br. ruszy zapowiadana już od kilku lat inwestycja realizowana przez spółkę PEWIK Gdynia dotycząca budowy kanału tłocznego wzdłuż ulicy Wiejskiej i Żeromskiego w Kosakowie i Pogórzu oraz przebudowy przepompowni ścieków w miejscowości Kosakowo. Inwestycja w zdecydowany sposób ma poprawić odprowadzenie ścieków sanitarnych we wspomnianych miejscowościach.

O realizacje tej inwestycji gmina Kosakowo zabiegała już od dłuższego czasu, prace projektowe toczyły się też już od kilku lat. Cieszy nas, że wszystkie formalności zostały już dopięte i że w tej chwili spółka PEWIK Gdynia przystępuje do realizacji inwestycji – mówi Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Prace będą się toczyć w pasie drogowym ulic Wiejskiej i Żeromskiego, w związku z czym szykują się utrudnienia w postaci zwężeń czy spowolnień. Zajęte będą w szczególności pasy zieleni oraz chodniki w związku z wykonaniem prac metodą przewiertu sterowanego utrudnienia będą występować punktowo.

W związku z utrudnieniami bardzo prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.