W ostatnim czasie zakończyły się prace wiertnicze przy budowie nowej studni na ujęciu wody w Kosakowie, która została zafiltrowana. Wykonawca prac przygotowuje się do próbnego pompowania. Jest to procedura, która pozwala sprawdzić i w konsekwencji urzędowo zatwierdzić zasoby oraz wydajność nowego ujęcia wody.

W ramach inwestycji w Kosakowie przewidywane jest wykonanie dwóch nowych studni. Docelowo na ujęciu w Kosakowie będą pracowały naprzemiennie trzy studnie, co pozwoli na unikanie przejściowych deficytów wody w zbiorniku zasilającym mieszkańców Kosakowa, Pierwoszyna i części Mechelinek. W przygotowaniu są również projekty na nowe ujęcia wody w Suchym Dworze, Mostach i Dębogórzu. To kolejny etap prac, które docelowo mają w znaczący sposób polepszyć warunki zaopatrzenia w wodę w gminie Kosakowo.

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach:

ETAP I – wykonanie otworu hydrogeologicznego i montaż urządzeń wodnych, wykonanie otworu do głębokości maksymalnej 75 m. Jego koszt wynosi 208 877,09 zł, a ma się w połowie listopada br.

ETAP II – wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 4 i montaż urządzeń wodnych, wykonanie otworu nr 4 do głębokości maksymalnej 125,0 m., wraz z likwidacją studni nr 2. Jego koszt  wynosi 417 754,16 zł brutto a ma się zakończyć w połowie 2024 r.

W związku z prowadzonym próbnym pompowaniem nowej studni w najbliższym czasie mogą wystąpić przejściowe problemy w zaopatrzeniu w wodę w strefie zasilania ujęcia wody w Kosakowie, Pierwoszynie oraz części Mechelinek. Przewidujemy, że utrudnienia zakończą się do soboty 21 października. Powyższe wynika z faktu, iż próbne pompowanie z maksymalną wydajnością będzie oddziaływać na istniejące studnie i powodować przejściowe zmniejszenie ich wydajności.

Przepraszamy za chwilowe utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość mieszkańców. Po przeprowadzonych pompowaniach próbnych będzie możliwa kontynuacja budowy studni. Po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego nowa studnia zostanie włączona do systemu wodociągowego, co znacząco poprawi poziom zaopatrzenia w wodę.