W dniu 24 maja 2024 roku funkcjonariusze Straży Gminnej w Kosakowie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębogórzu na temat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W spotkaniu wzięły udział przedszkolaki w wieku 5 lat. Podczas zajęć dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy, ćwiczyły uciskanie klatki piersiowej (resuscytację krążeniowo-oddechową) powtórzyły i utrwaliły numery alarmowe.