Informujemy, że z początkiem roku 2023 zmianie ulegną dotychczasowe zasady dystrybucji worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej (plastik i metale, makulatura, szkło, odpady zielone).

Obecna wymiana worków w systemie sztuka za sztukę zostanie zastąpiona dystrybucją jednorazową tzn. mieszkańcy otrzymają pakiet worków na cały rok.

Pakiet będzie składał się z:

  • 48 worków na metale i plastik, 24 worków na makulaturę,
  • 24 worków na szkło,
  • 48 worków na odpady zielone.

Pakiety będą dostarczane mieszkańcom przez pracowników firmy świadczącej usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Rumi). Dystrybucja rozpocznie się w miesiącu styczniu 2023 r. i odbywać się będzie od poniedziałku do piątku.

W przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego rocznego pakietu worków, dopuszcza się wykorzystanie worków bez logo firmy wywozowej, czyli zakupionych we własnym zakresie, pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolorystyki tj.: worek żółty – metale i plastik, worek niebieski – makulatura, worek zielony – szkło oraz worek brązowy – odpady zielone.

Zmiana w sposobie dostarczania do mieszkańców worków na odpady związana jest z wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców, w której większość mieszkańców gminy opowiedziało się za dystrybucją jednorazową.

Ponadto informujemy, że bez zmian pozostaje dystrybucja worków na odpady biokuchenne, Worki dostarczone zostaną przez pracowników firmy PUK Rumia w miesiącu styczniu 2023 roku w ilości 150 szt.

Liczymy, że zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na poprawę systemu gospodarowania odpadami w gminie Kosakowo.