Złote gody, czyli 50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego, to niezwykle ważne i piękne wydarzenie. To okazja do obchodów i składania życzeń. Pary małżeńskie z gminy Kosakowo, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim 27 października br. otrzymały medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Uroczystość odbyła się w miłej i serdecznej atmosferze, w której udział wzięli m.in. wójt gminy Kosakowo wraz z przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo, a także przedstawiciele sołectw, w których mieszkają jubilaci. Były gratulacje, życzenia, kwiaty, a jubilaci wraz z odznaczeniami otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominkowy kosz słodkości.

Aktu dekoracji jubilatów przyznanym medalem dokonał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Jubileusz Złotych Godów świętowały następujące pary:

  1. Ewa i Kazimierz Malinowscy z Dębogórza
  2. Teresa i Józef Melzer  z Dębogórza
  3. Ewa i Józef Pstrągowscy z Pogórza
  4. Ewa i Michał Stelmaszczyk z Suchego Dworu
  5. Teresa i Zygmunt Stencel z Dębogórza
  6. Wiesława i Tadeusz Suzga z Pierwoszyna
  7. Maria i Tadeusz Toccy z Dębogórza

Przypomnijmy, iż zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwisko jubilatów, adres ich stałego zameldowania na pobyt stały w gminie Kosakowo, informację o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa  oraz informację o adresie kontaktowym. Wniosek dotyczący zgłoszenia jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kosakowie w zakładce Urząd Stanu Cywilnego. Wniosek należy złożyć w USC w Kosakowie.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilaci zostaną powiadomieni przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczane są  jubilatom przez wójta gminy Kosakowo w terminie 6 miesięcy od nadania medali. Urząd Stanu Cywilnego w Kosakowie powiadomi Jubilatów o terminie wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Dostojnym jubilatom z okazji jubileuszy Złotych Godów składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele wspólnych lat. Państwa droga małżeńska jest inspiracją dla innych par. Życzymy Wam dalszych wspólnych lat radości, harmonii i miłości. Niech każda chwila spędzona razem będzie spełnieniem Waszych marzeń. Sto lat pełnych zdrowia i szczęścia.