Od dzisiaj, 1 lipca do 31 sierpnia br. codziennie w godzinach 9:00-17:00 w naszej gminie będą działały trzy strzeżone kąpieliska:

  • w Rewie od strony Zatoki Puckiej,
  • w Rewie od strony Zatoki Gdańskiej,
  • w Mechelinkach (na północ od mola).

Organizacją kąpielisk w sezonie letnim na obszarze morskim przyległym do gminy Kosakowo zajmuje się Zespół Obiektów Nadmorskich spółki Kosakowo Sport.

Planującym wypoczynek nad wodą przypominamy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci zależy od nas samych. Przestrzegajmy zatem podstawowych zasadach, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku nad wodą, gdyż nieprzestrzeganie ich może prowadzić do niebezpieczeństwa lub tragedii.

Pamiętajmy aby:

– zażywać kąpieli w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i objęte ochroną ratowniczą, ratownika wyróżnia koszulka z napisem „Ratownik”,
– stosować się do poleceń ratownika m.in. zwracać uwagę na kolory flag na kąpielisku (biała – kąpiel dozwolona, czerwona – zakaz kąpieli, brak flagi – kąpielisko nieczynne),
– przestrzegać regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy,
– zwracać uwagę, w jakiej strefie pływania się znajdujemy – strefa dla osób, które nie umieją pływać oznaczona jest bojami w kolorze czerwonym oraz strefa dla umiejących pływać oznaczona jest bojami w kolorze żółtym,
– nie wbiegać do wody rozgrzanym, aby nie doznać wstrząsu termicznego,
– nie skakać do wody w nieznanych miejscach, zwłaszcza „na główkę”, gdyż może się to skończyć śmiercią lub kalectwem,
– po zakończonym plażowaniu uprzątnąć śmieci wyrzucając je do przygotowanych pojemników
– nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu,
– nie zostawiać dzieci w wodzie i na plaży bez opieki dorosłych.

Przestrzeganie ww. zasad przyczyni się z pewnością do zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą, a tym samym z wakacji wrócimy beztrosko i ze wspaniałymi wspomnieniami.

Więcej informacji o kąpieliskach, regulamin plaż i kąpielisk strzeżonych w gminie Kosakowo na stronie www.kosakowosport.pl/obiektynadmorskie.

Źródło: www.kosakowosport.pl