W czwartek, 27 października br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Puck”. W ramach realizacji zapisów umowy powstaną kolejne, ponad 3 kilometry nowych tras rowerowych. 

Od wielu lat sukcesywnie realizowany jest plan rozwoju ścieżek rowerowych w gminie Kosakowo z perspektywą powstania coraz to większej ilości szlaków. Historia tworzenia ścieżek rowerowych rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy to ówczesna droga tzw. „popiołowa” od ulicy Puckiej w Gdyni przez Dębogórze Wybudowanie i Kazimierz została przekazana do gminy Kosakowo. Ta właśnie trasa stanowiła pierwszą ścieżkę rowerową w naszej gminie. Następnie kolejno powstawały ścieżki m.in. przy ul. Derdowskiego, ul. Wiejskiej w Pogórzu i Kosakowie, ul. Kościuszki w Pogórzu i wiele innych. Wszystko po to, aby komunikacja rowerem po gminie Kosakowo była przyjemna i przede wszystkim bezpieczna.

Sukcesywnie przy wielu inwestycjach drogowych projektujemy trasy rowerowe tak, aby tworzyły spójny z planem ścieżek rowerowych w gminie Kosakowo system szlaków. Jesteśmy w trakcie realizacji głównej ścieżki międzynarodowej trasy R-10. W ubiegłym roku został wykonany pierwszy jej fragment, w tym zaś odcinek z Pierwoszyna do Mechelinek. W tym momencie podpisaliśmy umowę na ostatni fragment tej trasy, czyli ścieżkę rowerową biegnącą od ul. Rumskiej do granicy z gminą Puck. To trasa o długości ponad 3,5 km wiodąca przez łąki – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym planem rozwoju ścieżek rowerowych w gminie Kosakowo na poniższej prezentacji.

Podpisując umowę z wykonawcą, ostatni fragment budowy ścieżki rowerowej R-10 wkracza w fazę realizacji. Inwestycja ta obejmuje realizację trasy podzielonej na dwa odcinki oraz miejsca odpoczynku. Odcinek AC to trasa od Kanału Łyskiego / Zagórskiej Strugi (Moście Błota) do ul. Przemysłowej i dalej do ul. Rumskiej w Kosakowie. Ścieżka będzie wykonana z asfaltu o średniej szerokości 2,5 m (lokalnie 3,5 m do 5 m w miejscach drogi wewnętrznej) z tak zwanymi mijankami. Odcinek CD to trasa od skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 100 (ul. Rumska) z drogą gminną ul. Przemysłową w Kosakowie. Ścieżka w odcinkach jednokierunkowych będzie miała szerokość 1,5 m, a w dwukierunkowych 2,5 m. Ze względu na bezpieczeństwo rowerzystów szlak zaprojektowano w odsunięciu od krawędzi drogi wojewódzkiej. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest powstanie miejsca postojowego na działce pomiędzy dwoma odcinkami szlaku w Pierwoszynie. W strefie odpoczynku planowane są 4 stojaki rowerowe, stacja do naprawy jednośladów, tablica informacyjna, kosz na śmieci oraz drewniana wiata z ławkami i stołem.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się wniosek w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla powiatów puckiego i wejherowskiego, gdzie gmina Kosakowo jest jednym z partnerów. Gmina Kosakowo przystąpiła do realizacji nowej inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020, częściowo obejmującej infrastrukturę zrealizowanego w poprzednim okresie programowania projektu „Turystyczny Szlak północnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”, która zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck. W ramach planowanych działań w gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych, wyznaczenie nowych odcinków, utworzenie miejsc postojowych, oznakowanie tras rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” została podpisana przez Tadeusza Puszkarczuka – wójta gminy Puck. Ten projekt partnerski konsoliduje głównie działania gmin powiatu puckiego, którego jednym z partnerów, obok gmin: Choczewo, Miasto Hel, Jastarnia, Krokowa, miasto Puck jest gmina Kosakowo. Wartość całościowa projektu to 19 446 047,80 zł gdzie dofinansowanie wynosi 9 310 552,58 zł.

Wartość realizowanej przez gminę Kosakowo inwestycji to 4 317 442,93 zł, gdzie 793 469,79 zł to kwota otrzymana w ramach ww. projektu.