Już nie 40, a 68 komputerów do nauki zdalnej pomaga uczniom gminnych szkół w lekcjach realizowanych w domowym zaciszu. Do puli pierwszych czterdziestu laptopów, które gmina Kosakowo zakupiła z rządowego programu „zdalna szkoła”, dodajemy kolejne 28 takich urządzeń, których zakup był możliwy dzięki wsparciu z drugiej edycji mechanizmu finansowego Ministerstwa Cyfryzacji „zdalna szkoła +”. Dofinansowanie w kwocie blisko 55 tysięcy złotych w wymierny sposób usprawni prowadzenie zajęć lekcyjnych w domach uczniów, szczególnie tam, gdzie jeden komputer przypadał dotąd więcej niż na dwoje dzieci.

Dwa pokaźne zakupy sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w czasie epidemii koronawirusa, których dokonaliśmy dzięki unijnemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, powinny ucieszyć przede wszystkim uczniów, którzy otrzymali nowe laptopy – zauważa Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Sprzęt trafił w pierwszej kolejności do rodzin, w których jeden komputer służył dotąd więcej niż dwójce rodzeństwa. Łącznie w domach uczniów jest już 68 laptopów, a to w dużym stopniu ułatwia kontakt uczniów z nauczycielami, podczas zdalnych zajęć.

Z pierwszej transzy środków z projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna Szkoła” gmina Kosakowo zakupiła 40 komputerów za kwotę ponad 70 tysięcy złotych. W drugiej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła +”, za kwotę blisko 55 tysięcy złotych zakupionych zostało kolejnych 28 laptopów. Wszystkie zakupione urządzenia już pomagają uczniom w nauce zdalnej.

Tak jak w pierwszym przypadku, tak obecnie, do każdego laptopa dokupiliśmy, z własnych środków gminy, komputerowe myszki oraz torby do transportu – uzupełnia Marcin Kopitzki. – Po powrocie uczniów do tradycyjnych zajęć w szkołach, sprzęt trafi do komputerowych pracowni i będzie z powodzeniem służył do zgłębiania wiedzy nie tylko informatycznej. Doświadczenia, których wszyscy nabywamy dziś w pracy i nauce na odległość, będziemy bowiem wykorzystywać także po ustaniu epidemii.