Od dnia 2 stycznia br. sukcesywnie realizowane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. kolejne odbiory węgla z Portu Północnego w Gdańsku. W najbliższym czasie odebrane zostanie z portu kolejne 75 ton opału zamówionego przez gminę Kosakowo.

Rozpoczyna się trzecia seria dystrybucji węgla do mieszkańców. Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy i dokonały wpłaty, będą informowane telefonicznie o proponowanym terminie i godzinie dostawy. W pierwszej kolejności nawiązany będzie kontakt z osobami, które najwcześniej dokonały wpłaty za węgiel.

Do tej pory, w ramach pierwszej i drugiej dostawy, rozdysponowano 182 tony węgla dla 132 osób.

Źródło: https://pukpeko.pl/dystrybucja-wegla-dla-mieszkancow-informacja-nr-7/