W piątek 29 lipca o godz. 11:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyły się obchody Święta Policji. Spotkanie było okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie. Jeden z nich trafił do komendant Komisariatu Policji w Kosakowie.

Uroczyste obchody policyjnego święta odbyły się w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Pucku. W policyjnych uroczystościach uczestniczyli między innymi burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin, w tym zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, a także inne służby mundurowe zaprzyjaźnione i współpracujące na co dzień ze stróżami prawa.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Pucku nadkom. Beata Nienadowska przywitała zebranych gości i funkcjonariuszy, opowiedziała o służbie w Policji i podziękowała policjantom za poświęcenie i zaangażowanie w służbie.

Funkcjonariusze z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Pucku otrzymali nominacje na wyższe stopnie. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 67 policjantów. Wśród nich znalazła się asp. szt. Magdalena Ginda, komendant Komisariatu Policji w Kosakowie.

Otrzymany awans na wyższy stopień policyjny jest dla mnie cennym wyróżnieniem i docenieniem przez  przełożonych mojego zaangażowania w służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Daje niezmierne poczucie satysfakcji i motywacji do dalszego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kosakowo oraz dalszego rozwoju zawodowego – mówi asp. szt. Magdalena Ginda. 

Wszystkim osobom awansowanym i nagrodzonym, a szczególnie naszej Pani Komendant, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie i życiu prywatnym.