W związku z budową zbiornika retencyjnego i modernizacją hydroforni w Dębogórzu informujemy o przejeździe pojazdu nienormatywnego w nocy z 25 na 26.04.2022 r. (poniedziałek/wtorek) przez miejscowości Pogórze, Kosakowo i Dębogórze.
 
Ze względów bezpieczeństwa prosimy mieszkańców ul. Roślinnej, ul. Słonecznikowej i ul. Oliwkowej w Dębogórzu o niepozostawianie pojazdów w pasie drogowym tych ulic w ww. terminie.