Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał kolejny komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w Dębogórzu. Wyniki badań próbek z dnia 20 marca br. wykazały powtórny wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w sieci, lecz ponownie wykluczono obecność bakterii chorobotwórczych.

Od ostatniego komunikatu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO przeprowadziło szereg działań naprawczych. Prace prowadzone były we współpracy ze specjalistami z zakresu technologii wody. Od 26 stycznia br. uzyskiwano zalecane wyniki próbek wody pobieranej z sieci tj. poniżej 200jtk/1ml. W próbkach wody pobieranych z hydroforni, dla której zaleca się uzyskiwanie wyników poniżej 100jtk/ml, prawidłowe wyniki uzyskiwano od 3 marca br. Dla upewnienia się co do uzyskiwanych wyników kierowano próbki do różnych laboratoriów. Wyniki badań wody z punktu podawania wody do sieci oraz z punktów kontrolnych na sieci wodociągowej uzyskiwane od czasu ostatniego komunikatu są dostępne są na stronie www.puk.peko.pl. 

W związku z tym, że w toku działań naprawczych, wykluczono istnienie źródeł skażenia (o czym świadczy ciągłe wykluczanie obecności bakterii chorobotwórczych – E. coli i paciorkowców oraz bakterii grupy coli) w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie stałej dezynfekcji wody poprzez montaż lampy UV na hydroforni, aby trwale pozyskać zalecany poziom ogólnej liczby mikroorganizmów.