Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia w Dębogórzu.

Komunikat obowiązuję od 23 stycznia br. ze względu na śladowe ilości przekroczeń mikrobiologicznych parametrów wskaźnikowych. Od 6 grudnia 2022 r. przeprowadzono już blisko 70 badań, z których uzyskiwano już niejednokrotnie prawidłowe wyniki. W żadnej próbce nie stwierdzono bakterii chorobotwórczych. Nie stwierdzono też przekroczenia parametrów fizykochemicznych tj. mętności, barwy, zapachu, żelaza i manganu. Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą realizowane dalsze działania oraz pobory próbek.

Wykryte w wodzie bakterie nie stanowią istotnego zagrożenia dla źródła konsumentów, a skład fizykochemiczny nie budzi zastrzeżeń. Woda do spożycia tj. do picia, przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli małych dzieci i noworodków może być wykorzystywana wyłącznie po przygotowaniu. 

Pełna treść komunikatu: