W ostatnim kwartale bieżącego roku, Urząd Statystyczny w Gdańsku, na terenie gminy Kosakowo będzie realizował badania ankietowe, wśród wybranych gospodarstw domowych.

Pracownicy przeprowadzający ankiety będą posiadali legitymację ze zdjęciem oraz stosowne upoważnienie. W przypadku wątpliwości dane ankietera będzie można zweryfikować, kontaktując się telefonicznie z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. (58 76-83-163 lub 58 76-83-171)