W środę, 30 listopada br. do Urzędu Gminy Kosakowo wpłynęło pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej skierowane do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury rozwiązania przez Wojewodę Pomorskiego umowy z dnia 9 września 2010 r. dotyczącej użyczenia gminie Kosakowo nieruchomości lotniska wojskowego. W cytowanym piśmie Minister Obrony Narodowej zwraca się również z prośbą o uzgodnienie stanowiska resortu obrony narodowej w zakresie przeznaczenia lotniska do wyłącznego użytkowania Sił Zbrojnych RP na cel obronności i bezpieczeństwa państwa.

Intencją wspomnianej umowy użyczenia 253 ha między Skarbem Państwa a gminą Kosakowo z 2010 roku (zawartej w uzgodnieniu z gminą miasta Gdyni, Jednostką Wojskową nr 4651 w Gdyni i Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni) w celu realizacji zadań związanych z projektem lotniska cywilnego użytku publicznego było strategiczne dla rozwoju gminy Kosakowo powołanie oraz funkcjonowanie na jej i gminy miasta Gdynia terenie lotniska cywilnego użytku publicznego. Płynąca z ministerstwa informacja, która inicjuje procedowanie zwrotu terenów do Skarbu Państwa, w zaskakujący sposób stawia pod znakiem zapytania niezwykle perspektywiczne plany gminy Kosakowo związane z funkcjonowaniem Lotniska Kosakowo.

Z umową tą związane są plany rozwoju gminy, długoletnie perspektywy tworzenia alternatyw komunikacyjnych. Niezmiernie trudno byłoby przyjąć decyzję ministerstw o konieczności przekazania do Skarbu Państwa Lotniska Kosakowo nie tylko w części wojskowej, ale również cywilnej pod zarządzanie wyłącznie wojskowe. Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podejmuje wszelkie możliwe kroki, by spróbować zapobiec realizacji tego scenariusza. Jeśli jednak argument do podjęcia tak niezwykle niepożądanej z perspektywy gminy Kosakowo decyzji stanowić będzie z uwagi na sytuację geopolityczną perspektywa obronności i bezpieczeństwa państwa, a przede wszystkim bezpieczeństwa każdego mieszkańca gminy Kosakowo, stanie się ona konieczna do zaakceptowania.

Zakup lotniska w maju 2021 r. stał się milowym krokiem w rozwoju gminy Kosakowo: nie tylko otworzył możliwości dla rozkwitu na jej terenie lotnictwa, ale przede wszystkim stanowi podwaliny pod realizację inwestycji Polskich Kolei Państwowych o wartości 900 mln w połączenie kolejowe gminy z aglomeracją trójmiejską. Perspektywiczne myślenie o zabezpieczeniu możliwości tworzenia alternatyw komunikacyjnych w niezwykle dynamicznie rozwijającej się gminie stało u podstaw podjęcia tej gruntownie przeanalizowanej przez tutejszy samorząd decyzji. 

W miarę pozyskiwania przez tutejszy urząd kolejnych informacji w sprawie będziemy je na bieżąco przekazywali do publicznej wiadomości mieszkańców w kolejnych komunikatach.