W związku z rozporządzeniem nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku z dnia 18.02.2022 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N1 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze przekazujemy wszystkim właścicielom drobiu zagrodowego (dotyczy każdego, kto ma chociaż jedną sztukę drobiu utrzymywaną w zagrodzie przydomowej lub gospodarstwie) treść rozporządzenia.

[pdf-embedder url=”https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/Rozp-PLW-1-2022.pdf” title=”Rozp PLW 1 2022″]

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków jest obowiązek zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii posiadania/utrzymywania drobiu lub innych ptaków, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, spoczywa na właścicielu.

Zgłoszenie utrzymywania oraz zamiaru utrzymywania drobiu i innych ptaków.