W sprawie organizacji pracy szkół w okresie od 12-25 marca 2020r.

Od 16 do 25 marca br., zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kosakowo.

W okresie przejściowym tj. 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach samorządowych będzie zorganizowana opieka dla dzieci.

Nauczyciele wspierać będą uczniów w nauce poprzez przekazywanie materiałów do samodzielnej pracy w domu.

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych będzie odbywać się w wyznaczonych terminach postępowania. Celem ograniczenia bezpośrednich kontaktów, prosimy o  pobieranie dokumentów ze strony internetowej szkoły.

Uprzejmie informuję, że w wydzielonym miejscu szkoły będą umieszczone skrzynki, do których prosimy wrzucać zamknięty w kopercie komplet wypełnionych dokumentów. Można również wysłać je drogą e-mail. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z placówkami.

Nazwa szkoły tel e-mail Strona  internetowa
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 58 679 -13-25 sekretariatdebogorze@interia.pl www.spdebogorze.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Mostach 58 679-13-21 spmosty@epf.pl www.spmosty.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Pogórzu 58 665-76-30 sp-pogorze@wp.pl www.sp-pogorze.pl
Szkoła Podstawowa w Kosakowie 58 679-23-90 sp-pogorze1@wp.pl www.sp-pogorze.pl

 

W sprawie organizacji pracy niepublicznych przedszkoli i placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 12-25 marca 2020r.

Od 12 do 25 marca br., zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w niepublicznych przedszkolach oraz instytucjach  opiekujących się dziećmi do lat 3.

W okresie przejściowym tj. 12 i 13 marca br. w/w przedszkolach będą organizowane zajęcia opiekuńcze. Informacji w w/w temacie nie przekazał Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Dobroczyńca.

Podobnie zajęcia opiekuńcze będą organizowane w okresie przejściowym w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3.  (z wyłączeniem żłobka Bąbelek znajdującego się w Kosakowie).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych zainteresowanych placówek.

 

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

  1. W związku z odwołaniem zajęć w szkołach, w dniach 16 – 27 marca 2020 r., w dni powszednie wprowadza się rozkłady jazdy ważne w dni wolne od nauki szkolnej (w ferie). Nie funkcjonują – linia 244 w Sopocie i 265 w Kosakowie.
  2. W związku z profilaktyką związaną z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, z dniem 11 marca zawieszona zostaje sprzedaż karnetów przez kierowców. Prosimy wszystkich pasażerów do zakupu biletów jednoprzejazdowych w stacjonarnych punktach sprzedaży lub w aplikacjach mobilnych.