Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jerzego Nowackiego – założyciela, a zarazem wieloletniego kapelmistrza Orkiestry Dętej Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego z Żerkowa, gminy partnerskiej gminy Kosakowo. Na ręce burmistrza miasta i gminy Żerków Michała Surmy wójtowie kadencji obecnej oraz poprzednich: Marcin Majek, Marcin Kopitzki, Jerzy Włudzik, Zdzisław Miszewski składają kondolencje oraz najszczersze wyrazy współczucia. 

*Zdjęcie pochodzi ze strony Orkiestry Dętej Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego z Żerkowa zamieszczonym na portalu Facebook.